suvelti


suvelti
disarrange

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • suvelti — suvélti vksm. Vėjas suvėlė pláukus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • suvelti — 1 suvelti, sùvelia, suvėlė BŽ76, DŽ; M 1. tr. Amb, NdŽ, KŽ, Arm sutaršyti, sušiaušti: Maknos suveltos SD122. Aitvaras jo plaukus suvėlė N. Šikšnosparnis įsikimba į tus plaukus i sùvela Sd. Plaukai ne sušukuoti, o suveltì kaip raganų Rdn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • suveltinis — suveltìnis, ė adj. (2) kuris suveltas: Suveltinės samanos (kurių ūgliai sudaro kelis vienas ant kito susiklosčiusius aukštus) BTŽ369 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pervelti — 1 pervelti tr. 1. KI324 iš naujo veliant padaryti tvirtesnį, storesnį, naujai suvelti. 2. per daug suvelti: Veizėk, neparvelk par daug pančekų, kojos nebįkiši Užv. 3. prk. įveikti, nugalėti: Smerčia peklą pervėlė BzB314. velti; apvelti; atvelt …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • įvelti — 1 įvelti, į̃velia, įvėlė Rtr, DŽ1, KŽ 1. tr. taršant, šiaušiant įkišti (pirštus, rankas), sugriebti: Įvelti pirštus į plaukus kam NdŽ. | refl. tr., intr.: Vaikai įsivėlę rankas į tankias garbanas rš. Andriaus pirštai tebebuvo į jo gerbenę įsivėlę …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • privelti — 1 privelti, prìvelia, privėlė tr. 1. kiek veliant padaryti tvirtesnį, storesnį: Vilna apmeti, vilna ataudi ir paskui prìvelia, tai būna milas Pv. 2. NdŽ daug suvelti: Būlo, prìveliam milo an kiek metų LzŽ. | refl. tr. NdŽ. 3. NdŽ daug (ppr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • suvalstyti — BŽ265,502, NdŽ; Rtr, KŽ 1. iter. 1 suvelti 2. ║ Suvalstyti vilną BŽ356. 2. iter. 1 suvelti 5: Suvalstyti rutulėlį BŽ513. valstyti; apvalstyti; atvalstyti; įvalstyti; išvalstyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • suvėlimas — 1 suvėlìmas sm. (2), suvėlimas (1) KŽ → 1 suvelti: 1. M, NdŽ. ║ refl. D.Pošk, N, KŽ, Alvt: Susivėlimas plaukų SD64. 2. Rtr, NdŽ Nebevienodas verpimas, ir ažtat nebevienodas [milo] suvėlìmas PnmR. ║ PolŽ1231 Tas suvėlimas neišejo …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sušniaukšti — sušniaũkšti, čia, sùšniaukštė 1. tr. Ser, NdŽ suuostyti, sutraukti (tabaką). 2. intr. sušniokšti, suūžti (apie jūrą): Sušniaukštu N. 3. tr. Š, NdŽ, Kvr suėsti šniaukščiant: Kiaulės sušniaũkš grūdus Ds. Kiaulės lapus sùšniaukštė Gs. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apkaltūnuoti — tr. suvelti, apleisti kaltūnais: Apkaltūnavai mane visą Kš. | refl.: Nebūk apsikaltūnãvusi: susišukuok, susipink kasas! Jž. Ale ir atėjai visas apsikaltūnãvęs Ūd. kaltūnuoti; apkaltūnuoti; įsikaltūnuoti; išsikaltūnuoti; susikaltūnuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apvelti — 1 apvelti, àpvelia, apvėlė tr. Š, Rtr 1. šiaušiant, trinant padaryti kiek tvirtesnį, storesnį: Tris sienas milo išaudėm ir apvėlėm Lp. Apvėliau pirštines DŽ1. ║ taršant, trinant, lipdant beveik pagaminti ką (iš vilnų), kiek pavelti: Vienoj… …   Dictionary of the Lithuanian Language